บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)
กลุ่มโรงเรียนยะรัง
กลุ่มโรงเรียนยะรัง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020131
PERCODE 6 หลัก300165
กระทรวง 10 หลัก1094300165
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)
ชื่อ (อังกฤษ)KUBAESIRA
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกอลำ
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.660820885
Longitude
101.3434899
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.