บ้านโคกขี้เหล็ก
กลุ่มโรงเรียนยะรัง
กลุ่มโรงเรียนยะรัง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020132
PERCODE 6 หลัก300161
กระทรวง 10 หลัก1094300161
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกขี้เหล็ก
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokkeelek
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเขาตูม
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.634866336
Longitude
101.3452689
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.