ชุมชนบ้านต้นสน
กลุ่มโรงเรียนยะรัง
กลุ่มโรงเรียนยะรัง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020135
PERCODE 6 หลัก300160
กระทรวง 10 หลัก1094300160
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านต้นสน
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonbantonson
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเขาตูม
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.605831857
Longitude
101.3311399
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.