บ้านกาแลสะนอ
กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020137
PERCODE 6 หลัก300137
กระทรวง 10 หลัก1094300137
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกาแลสะนอ
ชื่อ (อังกฤษ)Bankalaesanor
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลคลองใหม่
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.7410393
Longitude
101.2524468
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.