วัดโคกหญ้าคา
กลุ่มโรงเรียนยะรัง
กลุ่มโรงเรียนยะรัง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020138
PERCODE 6 หลัก300138
กระทรวง 10 หลัก1094300138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดโคกหญ้าคา
ชื่อ (อังกฤษ)wadkokyaka
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลคลองใหม่
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.715070066
Longitude
101.2772104
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.