ชุมชนบ้านบือแนปีแน
กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า
กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020142
PERCODE 6 หลัก300153
กระทรวง 10 หลัก1094300153
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านบือแนปีแน
ชื่อ (อังกฤษ)Banbenaepeenae School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลประจัน
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.804836105
Longitude
101.3136042
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.