ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)
กลุ่มโรงเรียนยะรัง
กลุ่มโรงเรียนยะรัง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก94020145
PERCODE 6 หลัก300139
กระทรวง 10 หลัก1094300139
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)
ชื่อ (อังกฤษ)Thairath Witthaya52 School (Chomchon Ban Tonpai)
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมาะมาวี
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.699347206
Longitude
101.2947634
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
1 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม (Tnclusive School) และโรงเรียนบริการช่วยเหลือนักเรียนพิเศษ SSS (Self Students Seruice) 1 รร.
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.
3 โรงเรียนโครงการศูนย์ (Peer Primary) 1 รร.
9 โรงเรียนโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2553 1 รร.