ชุมชนวัดอัมพวนาราม
กลุ่มโรงเรียนยะรัง
กลุ่มโรงเรียนยะรัง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก94020148
PERCODE 6 หลัก300164
กระทรวง 10 หลัก1094300164
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนวัดอัมพวนาราม
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonwadampawanaram School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมาะมาวี
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.651424484
Longitude
101.3033075
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.