บ้านกรือเซะ
กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020151
PERCODE 6 หลัก300152
กระทรวง 10 หลัก1094300152
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกรือเซะ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Kreusek School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลยะรัง
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.770820882
Longitude
101.2756544
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.