ต้นพิกุล
กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020154
PERCODE 6 หลัก300132
กระทรวง 10 หลัก1094300132
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ต้นพิกุล
ชื่อ (อังกฤษ)Tonpikul School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลวัด
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.738451499
Longitude
101.3027112
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.