วัดเกาะหวาย
กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020155
PERCODE 6 หลัก300133
กระทรวง 10 หลัก1094300133
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดเกาะหวาย
ชื่อ (อังกฤษ)Watkhaowai School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลวัด
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.728266372
Longitude
101.3186616
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.