บ้านศาลาสอง
กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า
กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก94020156
PERCODE 6 หลัก300143
กระทรวง 10 หลัก1094300143
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศาลาสอง
ชื่อ (อังกฤษ)Bansalalong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะดาวา
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.821864241
Longitude
101.3117698
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
1 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม (Tnclusive School) และโรงเรียนบริการช่วยเหลือนักเรียนพิเศษ SSS (Self Students Seruice) 1 รร.
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.