บ้านคางา
กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020162
PERCODE 6 หลัก300157
กระทรวง 10 หลัก1094300157
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคางา
ชื่อ (อังกฤษ)Bankanga
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะนอ
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.756925328
Longitude
101.3172591
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.