บ้านวังกว้าง
กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน
กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก94020164
PERCODE 6 หลัก300322
กระทรวง 10 หลัก1094300322
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังกว้าง
ชื่อ (อังกฤษ)Banwangkwang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าไร่
อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.694137953
Longitude
101.21951
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.
4 โรงเรียนในโครงการเรียนรู้ทั้งระบบเตรียมพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้อง ศตวรรษที่ 21 1 รร.
5 โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี 1 รร.
7 โรงเรียนกองทุนการศึกษา 1 รร.