บ้านควนแปลงงู
กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน
กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020165
PERCODE 6 หลัก300323
กระทรวง 10 หลัก1094300323
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนแปลงงู
ชื่อ (อังกฤษ)Bankuanplaengngu
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าไร่
อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.691118447
Longitude
101.203495
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.
3 โรงเรียนโครงการศูนย์ (Peer Primary) 1 รร.