วัดป่าสวย
กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน
กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020172
PERCODE 6 หลัก300318
กระทรวง 10 หลัก1094300318
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดป่าสวย
ชื่อ (อังกฤษ)watpasuay
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.642857284
Longitude
101.2110412
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.