โรงเรียนขยายโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 160611217
อนุบาล 212612525114
อนุบาล 310611321914
ระดับปฐมวัย29229959135
ประถมศึกษาปีที่ 114313928214
ประถมศึกษาปีที่ 215215530713
ประถมศึกษาปีที่ 316214931115
ประถมศึกษาปีที่ 416215131315
ประถมศึกษาปีที่ 517918536415
ประถมศึกษาปีที่ 614814829613
ระดับประถมศึกษา9469271,87385
มัธยมศึกษาปีที่ 114912227114
มัธยมศึกษาปีที่ 212111123214
มัธยมศึกษาปีที่ 310811922714
มัธยมศีกษาตอนต้น37835273042
รวมทั้งสิ้น1,6161,5783,194162


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
940200043000541094300054 วัดภมรคติวัน ควนโนรีโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา101816124381819111171111546717110124310212ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200113000671094300067 บ้านควนลังงา ทรายขาวโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่--281201482151131171171221201104619116111146319811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
940200133000651094300065 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ ท่าเรือโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์--1811613422012412412411911611276421462472135529613ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
940200203000391094300039 บ้านคลองช้าง นาเกตุโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา1712211515433212812812013213311736261717140326712ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
940200853001251094300125 บ้านกระเสาะ กระเสาะมายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง111171151433181121231151301201118620116124160322112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
940200923001151094300115 บ้านตรัง ตรังมายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา--161612221112011112012016188681719124313411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
940201023001081094300108 บ้านปาลัส ลางามายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา1517110132317118113121124112110561211217131316812ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
940201453001391094300139 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) เมาะมาวียะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง151231191573271411211341371351195629127123179333112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
940201483001641094300164 ชุมชนวัดอัมพวนาราม เมาะมาวียะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง--13111124210121117113112116189614114111139315211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
940201493001551094300155 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า36124128188324136138130133137119861619116141332712ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
940201563001431094300143 บ้านศาลาสอง สะดาวายะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า--16116132212111110113126112184615115115145316111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
940201643003221094300322 บ้านวังกว้าง ป่าไร่แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน17139242298550237150246254244128110472391371123450219ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
940201663003241094300324 บ้านม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ยแม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน--201151352381381502492482341257916117110143333514ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4


35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
Version 2020.07