โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 114413127535
อนุบาล 218718537243
อนุบาล 316918335245
ระดับปฐมวัย500499999123
ประถมศึกษาปีที่ 127123450545
ประถมศึกษาปีที่ 221924246145
ประถมศึกษาปีที่ 324623047645
ประถมศึกษาปีที่ 423719843545
ประถมศึกษาปีที่ 524319944244
ประถมศึกษาปีที่ 624319944244
ระดับประถมศึกษา1,4591,3022,761268
มัธยมศึกษาปีที่ 14371
มัธยมศึกษาปีที่ 25271
มัธยมศึกษาปีที่ 373101
มัธยมศีกษาตอนต้น168243
รวมทั้งสิ้น1,9751,8093,784394


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
940200013000501094300050 บ้านควนโนรี ควนโนรีโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่911111013031811211119117181756--------1059ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200023000511094300051 บ้านตุปะ ควนโนรีโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา13111111135314111119111161111726--------1079ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200043000541094300054 วัดภมรคติวัน ควนโนรีโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา101816124381819111171111546717110124310212ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200093000361094300036 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์5151511531017171518161436--------589ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200103000681094300068 วัดบันลือคชาวาส ช้างให้ตกโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์--516111271615111111161466--------578ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200123000661094300066 วัดทรายขาว ทรายขาวโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่--6161122613181814151346--------468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200153000641094300064 บ้านควนแตน ท่าเรือโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์--1311312621611815171151151766--------1028ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200163000521094300052 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ทุ่งพลาโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่91111712731411117114112191676--------949ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200173000491094300049 วัดอรัญวาสิการาม ทุ่งพลาโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่--8171152713191614151346--------498ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200223000411094300041 บ้านบาโงฆาดิง นาเกตุโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา714171183413151317171296--------479ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200233000431094300043 บ้านชะเมา นาเกตุโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา61619121311171811018171516--------729ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200243000551094300055 วัดนาประดู่ นาประดู่โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่--313162101161141151121211886--------948ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200263000571094300057 บ้านควนประ นาประดู่โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่91716122310114181417161496--------719ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200273000581094300058 บ้านยางแดง นาประดู่โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา51815118310112110181121121646--------829ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200283000591094300059 วัดนิคมสถิต นาประดู่โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา7171612036112171918191516--------719ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200293000611094300061 วัดสุนทรวารี บางโกระโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์--616112216171121151131121756--------878ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200303000621094300062 บ้านล้อแตก บางโกระโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา61816120361411111019181486--------689ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200313000451094300045 วัดธนาภิมุข ปากล่อโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่51111612238111113111191121646--------869ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200323000461094300046 บ้านคลองหิน ปากล่อโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่81915122322121115118161101926--------1149ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200343000481094300048 บ้านบาเงง ปากล่อโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่10181812639161101111111111586--------849ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200353000691094300069 บ้านป่าบอน ป่าบอนโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์4141511338151121151101121626--------759ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200373000341094300034 บ้านนาค้อกลาง ป่าบอนโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์21111812137114113191121191746--------959ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200393000441094300044 บ้านนาค้อใต้ มะกรูดโคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา----9191151141201131121151896--------987ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200913001211094300121 บ้านคลองช้าง เกาะจันมายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา--911312227171716111191476--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200973001181094300118 บ้านควนหยี ปะโดมายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง1121518381313161----204--------287ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940200993001201094300120 บ้านบาโง ปานันมายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง818171233111711311517141576--------809ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201003001271094300127 บ้านปานัน ปานันมายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง61121812631119191201281161936--------1199ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201033001091094300109 บ้านด่าน ลางามายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา1217141233911011112111161496--------729ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201083001071094300107 บ้านเจาะบาแน ลุโบะยิไรมายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา811011213031518118191131101736--------1039ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201123001221094300122 บ้านกูวิง สาคอใต้มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง1211819139316113112181131131756--------1149ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201133001231094300123 บ้านสมาหอ สาคอใต้มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง3171161263141161111191161131896--------1159ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201313001651094300165 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) กอลำยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง----414110113141317111386--------427ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201383001381094300138 วัดโคกหญ้าคา คลองใหม่ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง1111718136318119111161121121786--------1149ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201393001501094300150 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ประจันยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า1311218133310110111181121141656--------989ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201413001491094300149 บ้านบราโอ ประจันยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า819113130319115114113110191806--------1109ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201553001331094300133 วัดเกาะหวาย วัดยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา3151811631611116110191151676--------839ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201603001471094300147 บ้านอาโห สะดาวายะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า715112124311191181121121101726--------969ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201633003201094300320 บ้านต้นโตนด ป่าไร่แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน91711012638110161214161366--------629ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201673003251094300325 บ้านปลักปรือ ม่วงเตี้ยแม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน1011414128313116110161111101666--------949ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201683003261094300326 บ้านคูระ ม่วงเตี้ยแม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน71811012539113114181111101656--------909ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201693003271094300327 บ้านตันหยง ม่วงเตี้ยแม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน19114191423131911619151101626--------1049ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201703003281094300328 วัดบุพนิมิต แม่ลานแม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน4114113131310112121116171111776--------1089ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201713003171094300317 บ้านโคกเหรียง แม่ลานแม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน811117126319110181141121141776--------1039ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201723003181094300318 วัดป่าสวย แม่ลานแม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน111416121310111141614141396--------609ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
940201733003191094300319 บ้านคลองทราย แม่ลานแม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน--91611526151111417181416--------568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
Version 2020.07