ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 14371
อนุบาล 21210221
อนุบาล 348121
รวม202141 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1811191
ประถมศึกษาปีที่ 298171
ประถมศึกษาปีที่ 367131
ประถมศึกษาปีที่ 4108181
ประถมศึกษาปีที่ 556111
ประถมศึกษาปีที่ 658131
รวม434891 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6369132 9