ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 248121
อนุบาล 3115161
รวม151328 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1107171
ประถมศึกษาปีที่ 2108181
ประถมศึกษาปีที่ 3139221
ประถมศึกษาปีที่ 41312251
ประถมศึกษาปีที่ 51710271
ประถมศึกษาปีที่ 6185231
รวม8151132 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

9664160 8