ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24151
อนุบาล 35161
รวม9211 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 16171
ประถมศึกษาปีที่ 23361
ประถมศึกษาปีที่ 32351
ประถมศึกษาปีที่ 465111
ประถมศึกษาปีที่ 556111
ประถมศึกษาปีที่ 62461
รวม242246 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

332457 8