ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21612281
อนุบาล 31010201
รวม262248 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 187151
ประถมศึกษาปีที่ 267131
ประถมศึกษาปีที่ 398171
ประถมศึกษาปีที่ 4413171
ประถมศึกษาปีที่ 51111221
ประถมศึกษาปีที่ 6911201
รวม4757104 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1136191
มัธยมศึกษาปีที่ 2106161
มัธยมศึกษาปีที่ 329111
รวม252146 3

รวมทั้งสิ้น

98100198 11