ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 14261
อนุบาล 23581
อนุบาล 32461
รวม91120 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15161
ประถมศึกษาปีที่ 23141
ประถมศึกษาปีที่ 374111
ประถมศึกษาปีที่ 455101
ประถมศึกษาปีที่ 55491
ประถมศึกษาปีที่ 65381
รวม301848 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

392968 9